ATM – pokročilá správa úkolů

Pokročilý systém vyvinut zejména pro společnosti zabývající se údržbou nemovitostí, facility / úklidové společnosti a pod. pro správu a řízení lidských zdrojů. Tento systém je složen ze dvou klíčových komponent – z webové aplikace, kde jsou vedeny smlouvy, spravované objekty a úkoly, které je třeba pravidelně anebo jednorázově vykonat a v neposlední řadě pracovníci a docházkový systém. Další částí systému je IoT hardware, plnící službu přístupového systému.

Pracovník se na místě výkonu práce (ve spravovaném objektu) pomoci RFID čipu autorizuje. ATM systém vybere aktuální úkoly, které je třeba provést a odešle je pracovníkovi v textové zprávě.

Systém tímto zároveň hlídá situace, kdy pracovník na místo údržby / úklidu nedorazí. Neprodleně upozorní nadřízeného pracovníka.

Nástěnka uživatelského portálu

Přehled jednotky