Centrální komunikační jednotka – CCU je modul informačního systému, který zajišťuje sběr dat z distribuční soustavy. CCU dále tato data předává k dalšímu zpracování a archivaci do systému SGM.

Ke sběru dat slouží síť hardwarových zařízení – Datakoncentrátorů (DC) anebo jiných IoT zařízeních, komunikujících na jedné straně s elektroměry, případně dalšími prvky SmartGridu a na straně druhé s CCU.

Za pomoci internetového připojení přes GSM z DC anebo pomocí sítě LORA v případě IoT zařízení dojde k přenesení naměřených hodnot z distribuční soustavy (anebo jiných enviromentálních veličin – teplota, tlak, vlhkost anebo GPS poloha a jiné) do CCU, která je následně po zpracování předá do SGM datového skladu.