Jedná se o mikropočítač umožňující, čtení z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a z různých čidel – teploměry, vlhkoměry a podobně. Sebraná data uloží do své paměti, a pak je periodicky posílá do centrální komunikační jednotky (CCU), což umožňuje nejen předání dat v reálném čase, ale i centrální vzdálenou správu celé sítě. Díky obousměrné komunikaci lze užít datakoncentrátor i k dálkovému ovládání jiných zařízení. Máme k dispozici více variant Datakoncentrátorů, abychom dokázali pokrýt potřeby všech našich zákazníků. Navíc neustále vyvíjíme nové, vylepšené typy DC.Na každý takový datový koncentrátor je možné připojit až několik desítek elektroměrů.

V současné době umíme sbírat data opticky, nebo bezdrátově přes W-Bus, anebo po drátě například M-bus, sběrnicí 485 a 232. Další typy komunikace aktivně vyvíjíme, stejně tak jako rozšiřujeme knihovny zařízení, s nimiž umíme komunikovat.