Krátce před koncem roku 2017, jsme změnili obchodní označení z WS trends s. r. o. na ENEWI s. r. o. Všechna důležitá data, jako kontaktní telefony, poštovní adresa a IČ, DIČ zůstává zachováno.