UP – Uživatelský Portál

Je samostatná webová aplikace pro sběr, vyhodnocení a interpretaci vstupních dat odečtů z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a z různých čidel (teploměry, vlhkoměry, tlakoměry a jiné enviromentální veličiny). Je-li portál napojen na sběr dat z měřidel tepla a vodoměrů, pak plně vyhovuje nové legislativě pro měření tepla a vody, dle směrnice…

Zobrazit více