UP – Uživatelský Portál

Je samostatná webová aplikace pro sběr, vyhodnocení a interpretaci vstupních dat odečtů z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a z různých čidel (teploměry, vlhkoměry, tlakoměry a jiné enviromentální veličiny).

Je-li portál napojen na sběr dat z měřidel tepla a vodoměrů, pak plně vyhovuje nové legislativě pro měření tepla a vody, dle směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002, ze dne 11. prosince 2018. Více v samostatném článku Nová legislativa pro měření tepla a vody a její důsledky

FUNKČNÍ VLASTNOSTI
• přehled odečtů a spotřeb za jednotlivé měřáky
• porovnání s předešlým obdobím
• monitoring zařízení
• variantně rozúčtování naměřených hodnot spotřeby
• možnost přihlášení k odběru měsíčních přehledů

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• on-line přístup na Uživatelský portál
• e-mail brána
• sms brána
• databáze i aplikace jsou zálohovány na denní bázi
• uchování dat v databázi
• denních po dobu 24 měsíců
• měsíčních po dobu po dobu 5 let