Lokální komunikační jednotka – LCU zajišťuje řízení chytré sítě. Přebírá sebraná data z jednotlivých lokálních prvků sítě, vyhodnocuje je, ukládá do své paměti a zasílá do cloudového systému k pokročilému zpracování. Zároveň zprostředkovává komunikaci cloudového systému směrem k bateriovému úložišti, střídačům a případně k aktivním řídícím prvkům soustavy – relé, pwm.
Komunikační protokoly

  • podporuje běžné komunikační protokoly (ModBus TCP, ModBus RTU, wM-Bus)

Způsob komunikace

  • TCP/IP, RS485

Přenos dat

  • Ethernet, WiFi, GSM, LoRaWAN, NarrowBand, Sigfox