Vývoj ENEWI Gateway wMbus - LoRa

M-Bus logoLoRa logo
Název projektu: "Vývoj hardware pro online sběr dat z wMbus měřičů využívající LoRa sítí" 
Délka projektu: 1. 1. 2020–1. 1. 2022

Vývoj ENEWI Gateway wMbus - NarrowBand

M-Bus logoNarrowBand logo
Název projektu: "Vývoj hardware pro online sběr dat z wMbus měřičů využívající NarrowBand sítí" 
Délka projektu: 1. 1. 2020–1. 1. 2022

Vývoj ENEWI hardwaru - DC, LCU, a dlaších ModBus zařízení

Název projektu: "Vývoj hardware pro online komunikaci s ModBus zařízeními" 
Délka projektu: 1. 1. 2018–1. 11. 2021
V rámci projektu byl vyvinut komplexní ekosystém, díky kterému se podařilo výrazně snížit implementační náklady systému pro efektivní využití energie, který je součástí našeho SGM systému. Vlastní řadu datakoncentrátorů jsme upgradovali na zcela nový a jedinečný HW, který může komunikovat na CCU pomoci GSM / WiFi, ale také pomoci LoRa či NB, navíc je plně integrovatelný s nově vyvinutou LCU (lokální komunikační jednotkou), která je implementována pro efektivní řízení energií. Ekosystém byl rozšířen také o FlashLogger - díky kterému je možné číst i ne-smart elektroměry a v neposlední řadě o UNI sensor, ke kterému je možné připojit celou řadu sensorů snímajících environmentální jevy (teplota, vlhkost, osvit apod.)

Administrativní platforma pro portál energetických odečtů

DSWP
Název projektu: "Administrativní platforma pro portál energetických odečtů" 
Délka projektu: 1. 5. 2020–1. 3. 2021
Administrativní platforma je součástí efektivního řízení energií, kdy jsou hodnoty ze systémů kolektovány v Datovém skladu a dále interpretovány v aplikaci DSWP, čímž je umožněno real-time sledování jednotlivých výkonů - produkce a spotřeby v systému.

Zpracování dálkového sběru dat, prezentaci spotřeb a export pro rozúčtování

INMES
Název projektu: "Portál pro prezentaci dat z odečtů vodoměrů a poměrových měřičů tepelných nákladů" 
Délka projektu: 1. 9. 2019–30. 6. 2020
Pro společnost INMES spol. s r.o. byl vytvořen Uživatelský portál, doplněn o technický portál dohledové služby a zákaznické podpory. Systém je propojen s dálkovým sběrem dat z měřidel a a umožňuje stažení hodnot pro rozúčtování nákladů za konkrétní fakturační místo. V Uživatelském portálu jsou pak zobrazeny kumulované spotřeby za fakturační místo, budovu a také za jednotlivé bytové prostory - jednotlivá měřidla. Systém umožňuje pracovat s hodnotami měřidel různých výrobců, komunikující různými zbůsoby wMbus, LoRa.

IT řešení pro účtování a vykazování dle standardu IFRS 16

Vydas software s.r.o.Fučík & partneři, s.r.o.
Název projektu: "Automatizované IT řešení pro účtování a vykazování dle standardu IFRS 16" 
Délka projektu: 1. 10. 2018–1. 10. 2019
Pro společnosti připravující účetní závěrku dle IFRS platí nový standard pro vykazování leasingů – IFRS 16. Ve spolupráci se společností Vydas software s.r.o. a poradenskou společností Grant Thornton Czech Republic a.s., jsme vytvořili plně automatizované IT řešení, které jsme úspěšně implementovali u významné nadnárodní společnosti působící v ČR. Systém může být implementován i v menším měřítku, uzpůsoben potřebám Vaší společnosti a plně integrován do Vašeho informačního systému.

Systém pro společné hospodaření s energií

ČVUTUCEEBEU Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnostMinisterstvo průmyslu a obchodu
 
 
Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906 
Název projektu: "Systém pro společné hospodaření s energií" 
Výzva I. programu podpory "APLIKACE" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014–2020, 
Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, 
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Délka projektu: 1. 7. 2017–30. 6. 2019
ENEWI (dříve WS trends) aktuálně spolupracuje s univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) na novém projektu. Projekt se zabývá vývojem zaměřeným na realizaci systémů pro efektivní využívání energií v malých lokálních soustavách (microgrid). Cílem projektu je navržení systému, který bude efektivně hospodařit s energií dostupnou z lokálně instalovaných obnovitelných zdrojů (OZE) a bude aktivně využívat informace předpovědních služeb navržených v projektu. Systém bude umět pracovat s předpovídanou cenou energie (intraday tarrifs) i s předpovědí solárních fotovoltaických zisků z lokálně instalovaných OZE. Klíčová pro projekt bude stabilita v síti (zajištění vhodných technických podmínek provozu sítě) a férový přístup (vhodné rozpočítávání nákladů mezi jednotlivými účastníky). 

Docházkový systém pro Jablotron JA-100

Jablotron
 
 
Název projektu: "Docházkový systém pro Jablotron JA-100" 
Délka projektu: 1. 6. 2017–30. 6. 2018
V druhé polovině roku 2017 byl zahájen vývoj webové aplikace docházkového systému, navázaného na hardware společnosti Jablotron. Díky modularitě EZS od Jablotronu lze přidat na klávesnici tlačítka - příchod / odchod, jejichž aktivaci je nutné autorizovat uživatelem. Tím dokážeme získat data pro aplikaci docházkového systému o konkrétním zaměstnanci, s přesným časem stisknutí tlačítka příchodu / odchodu. Tato data jsou následně uložena v našem cloudu, kde celá aplikace běží a počítá čas strávený v práci. Docházku je následně možné filtrovat dle období, nebo uživatele přímo v aplikaci anebo vyexportovat pro další zpracování. Aplikace bude umožňovat přímý export odpracovaných hodin přímo do účetního softwaru společnosti MRP KS. V současné době je již nasazena testovací beta-verze v sídle naší společnosti.

NETLI - řízené osvětlení

NETLI
 
 
Název projektu: "Řízené osvětlení - NetLi" 
Délka projektu: 1. 8. 2015–30. 7. 2016
V letech 2015/2016 byl vyvinut systém dálkového řízení osvětlení - NetLi. Díky našemu softwaru a webové aplikaci lze ovládat LED osvětlení a jeho intenzitu z jakékoliv platformy. Stačí je doplnit o náš speciální hardware - řídící jednotku. Intuitivní a přehledná webová aplikace NetLi umožňuje real-time řízení intenzity světel, stejně tak jako je vypnout nebo zapnout. Světla lze řadit do skupin a dále pak do scén, kde lze krokovat rychlost změny intenzity buď ztlumení nebo rozjasnění osvitu. Navíc je možné naprogramovat individuální hodnoty, ovlivňující osvit, intenzitu a sílu do kalendáře - výsledkem pak může být, krom komfortního ovládání hlavně výrazná úspora prosvícené energie. NetLi je v ostrém provozu například v Biologickém Centru Akademie Věd Jihočeské univerzity, kde zajišťuje ideální světelné podmínky zkoumaným rostlinám.

Smart Grid Managment System

 
 
Název projektu: "Smart Grid Managment System"
Délka projektu: 1. 3. 2010–30. 9. 2011
Historicky první projekt Smart Grid v Čechách, jehož základem je unikátní řešení pro management chytrých sítí s názvem Smart Grid Management System (SGMS), byl zahájen v březnu 2010, dokončen v září 2011 a v současnosti je v rutinním provozu lokálních distribučních sítí. Základem systému SGMS je inovativní objektová databáze InterSystems CACHÉ. Systém je neustále upgradován a rošiřován o nové funkce. Stejně tak je to i v případě zlepšování hardwaru - aktuálně vyvíjíme rozšíření aplikace pro HW prvky IoT sítě LORA.