IT řešení pro účtování a vykazování dle standardu IFRS 16

Vydas software s.r.o.Fučík & partneři, s.r.o.
Název projektu: "Automatizované IT řešení pro účtování a vykazování dle standardu IFRS 16" 
Délka projektu: 1. 10. 2018–1. 10. 2019
 
 

 

Pro společnosti připravující účetní závěrku dle IFRS platí nový standard pro vykazování leasingů – IFRS 16. Ve spolupráci se společností Vydas software s.r.o. a poradenskou společností Grant Thornton Czech Republic a.s., jsme vytvořili plně automatizované IT řešení, které jsme úspěšně implementovali u významné nadnárodní společnosti působící v ČR. Systém může být implementován i v menším měřítku, uzpůsoben potřebám Vaší společnosti a plně integrován do Vašeho informačního systému.

Systém pro společné hospodaření s energií

ČVUTUCEEBEU Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnostMinisterstvo průmyslu a obchodu
 
 
Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906 
Název projektu: "Systém pro společné hospodaření s energií" 
Výzva I. programu podpory "APLIKACE" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014–2020, 
Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, 
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Délka projektu: 1. 7. 2017–30. 6. 2019
 
 

 

ENEWI (dříve WS trends) aktuálně spolupracuje s univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) na novém projektu. Projekt se zabývá vývojem zaměřeným na realizaci systémů pro efektivní využívání energií v malých lokálních soustavách (microgrid). Cílem projektu je navržení systému, který bude efektivně hospodařit s energií dostupnou z lokálně instalovaných obnovitelných zdrojů (OZE) a bude aktivně využívat informace předpovědních služeb navržených v projektu. Systém bude umět pracovat s předpovídanou cenou energie (intraday tarrifs) i s předpovědí solárních fotovoltaických zisků z lokálně instalovaných OZE. Klíčová pro projekt bude stabilita v síti (zajištění vhodných technických podmínek provozu sítě) a férový přístup (vhodné rozpočítávání nákladů mezi jednotlivými účastníky). 

Docházkový systém pro Jablotron JA-100

Jablotron
 
 
Název projektu: "Docházkový systém pro Jablotron JA-100" 
Délka projektu: 1. 6. 2017–30. 6. 2018
 
 

 

V druhé polovině roku 2017 byl zahájen vývoj webové aplikace docházkového systému, navázaného na hardware společnosti Jablotron. Díky modularitě EZS od Jablotronu lze přidat na klávesnici tlačítka - příchod / odchod, jejichž aktivaci je nutné autorizovat uživatelem. Tím dokážeme získat data pro aplikaci docházkového systému o konkrétním zaměstnanci, s přesným časem stisknutí tlačítka příchodu / odchodu. Tato data jsou následně uložena v našem cloudu, kde celá aplikace běží a počítá čas strávený v práci. Docházku je následně možné filtrovat dle období, nebo uživatele přímo v aplikaci anebo vyexportovat pro další zpracování. Aplikace bude umožňovat přímý export odpracovaných hodin přímo do účetního softwaru společnosti MRP KS. V současné době je již nasazena testovací beta-verze v sídle naší společnosti.

NETLI - řízené osvětlení

NETLI
 
 
Název projektu: "Řízené osvětlení - NetLi" 
Délka projektu: 1. 8. 2015–30. 7. 2016
 
 

 

V letech 2015/2016 byl vyvinut systém dálkového řízení osvětlení - NetLi. Díky našemu softwaru a webové aplikaci lze ovládat LED osvětlení a jeho intenzitu z jakékoliv platformy. Stačí je doplnit o náš speciální hardware - řídící jednotku. Intuitivní a přehledná webová aplikace NetLi umožňuje real-time řízení intenzity světel, stejně tak jako je vypnout nebo zapnout. Světla lze řadit do skupin a dále pak do scén, kde lze krokovat rychlost změny intenzity buď ztlumení nebo rozjasnění osvitu. Navíc je možné naprogramovat individuální hodnoty, ovlivňující osvit, intenzitu a sílu do kalendáře - výsledkem pak může být, krom komfortního ovládání hlavně výrazná úspora prosvícené energie. NetLi je v ostrém provozu například v Biologickém Centru Akademie Věd Jihočeské univerzity, kde zajišťuje ideální světelné podmínky zkoumaným rostlinám.

Smart Grid Managment System

 
 
Název projektu: "Smart Grid Managment System"
Délka projektu: 1. 3. 2010–30. 9. 2011
 
 

 

Historicky první projekt Smart Grid v Čechách, jehož základem je unikátní řešení pro management chytrých sítí s názvem Smart Grid Management System (SGMS), byl zahájen v březnu 2010, dokončen v září 2011 a v současnosti je v rutinním provozu lokálních distribučních sítí. Základem systému SGMS je inovativní objektová databáze InterSystems CACHÉ. Systém je neustále upgradován a rošiřován o nové funkce. Stejně tak je to i v případě zlepšování hardwaru - aktuálně vyvíjíme rozšíření aplikace pro HW prvky IoT sítě LORA.