SW FACILITY 2023 je určen všem, kteří spravují byty, provádí vyúčtování služeb a těm, kteří si chtějí tuto problematiku zjednodušit. Zároveň je určen správcům a vlastníkům komerčních objektů a areálů, obchodních a provozních center i bytových domů a smíšených komplexů. FACILITY 2023 společně s ekonomickým systémem využijí nejen provozovatelé a správci obchodních center, komerční správci, ale i větší bytová družstva a v neposlední řadě též městské části, obce, či kraje.

Kompletní evidence pro

• Bytová družstva
• Majitelé bytů a bytových domů
• Společenství vlastníků jednotek
• Správce a správcovské společnosti

MODULY APLIKACE

• Správa budov a evidence smluv
• Vydané doklady – předpisy plateb
• SIPO a přijaté platby
• Měřidla a odečty
• Adresář
• Vyúčtování dle Zákona 104/2015 Sb., Vyhlášky 269/2015 Sb. a 376/2021 Sb

PASPORTIZACE

Pasporty budov a prostor jsou evidenčním základem pro plochy, měřidla, konstrukční prvky, revize, elektronické přílohy a další. Správa budov obsahuje řadu funkcí pro indexaci předpisů, desítky tiskových sestav a exportů do Excelu či CSV souborů. Současně obsahuje i řadu importní funkcí pro automatizaci získávání odečtů měřidel z externích zdrojů a další funkce.

WEBOVÝ PŘÍSTUP

Aplikace funguje prostřednictvím webového prohlížeče. K datům tak můžete přistupovat odkudkoliv a to i pomocí mobilních zařízení. Její zobrazení je optimalizováno pro použití všech standardních prohlížečů.

Dále je možné poskytnout vašim zákazníkům přístup k individuálním údajům na vyžádání prostřednictvím zákaznického Portálu v podobě přehledů spotřeby na indikátorech tepla a vody.

Datové centrum zajišťující ukládání dat je umístěné v ČR, aktualizované, zabezpečené a pravidelně zálohované. Veškerá komunikace je samozřejmě šifrovaná.

Připraveno pro online sběr dat z měřičů dle nové legislativy

Možno propojit s naším systémem pro sběr a vyhodnocení odečtů vodoměrů, elektroměrů a indikátorů topných nákladů. Zobrazuje přehled odečtů a spotřeby za jednotlivé měřiče, porovnává je s předešlým obdobím, monitoruje stav zařízení, rozúčtovává naměřené spotřeby a generuje měsíční přehledy.

Převod dat z aplikace SBN

Facility 2023 se pokračovatelem aplikace SBN – Správa bytů a nemovitostí. Přechodem na novou aplikaci neztratíte žádná data, protože všechny budou plně převedena a to včetně historie vyúčtování a ostatních dat.