Systém ENKIG je určen všem, kteří potřebují sbírat online data ze svých smart meterů (vodoměrů, kalorimetrů, elektroměrů a jiných zařízení) a tato data vyhodnocovat, přebírat do svého systému, sledovat a monitorovat pomocí webové aplikace, předávat data do dalších aplikací pomocí API a případně vyúčtovávat. Uživatelský portál tohoto systému zároveň plní směrnici EU o informování koncových uživatelů o jejich spotřebě. Komponenty řešení jsou
bezdrátové, napájené vlastní baterií.

VYBRANÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI

• přehled odečtů a spotřeby za jednotlivé měřiče
• porovnání s předešlým obdobím
• monitoring zařízení
• možnost přihlášení k odběru měsíčních přehledů

VYBRANÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

• on-line přístup
• e-mail brána
• sms brána
• uchování dat v databázi

AUTOMATIZOVANÝ SBĚR DAT

Pro sběr dat jsme vyvinuli vlastní řadu zařízení založených na jednočipových mikropočítačích. Sebraná data periodicky posílá do centrální komunikační jednotky (CCU), kde jsou uloženy a připraveny k dalšímu užití.

Data jsou přenášena pomocí IoT sítě NarrowBand, LoRa, lokální internetové sítě (WiFi, ETH), nebo GSM sítě

ZPRACOVÁNÍ DAT

Zpracovaná data mohou být následně předána například do systému Reality pro facility management případně prostřednictvím API do libovolného systému třetích stran.