Jedná se o zařízení umožňující komunikaci s elektroměry, vodoměry, plynoměry a odečítání hodnot fyzikálních čidel. Sebraná data ukládá do paměti, a v reálném čase je periodicky posílá do centrální komunikační jednotky (CCU). Díky obousměrné komunikaci lze užít datakoncentrátor k dálkovému řízení procesů.