SGMS

Smart Grid Managment System (SGMS) je komplexní systém zastřešující celý cyklus sběru dat, jejich zpracování, verifikaci, analýzu, prezentaci a následné řízení procesů. Jeho základem je aplikační a integrační platforma Ensemble zajišťující bezchybný chod a vysokou průchodnost dat vstupujících do systému z distribuční sítě a jejich průběžné zpracování.