MODBUS FLASH LOGGER

Umožňuje sběr informací z indikačních diod, pulsních výstupů a podobných zařízení. Je vhodný k neinvaznímu připojení smartmeterů do Vaší sítě, případně pro aplikace zaznamenávající četnosti jevů.

MODBUS PWM

Umožňuje řízení PWM výstupů různých zařízení. Umožňuje ovládání např osvětlení včetně volby barevných odstínů, regulace motorů atp..

MODBUS RELAY

Umožňuje řízení IO výstupů zařízení. Obsahuje reléové výstupy.

MODBUS UNI SENSOR

Umožňuje sběr environmentálních veličin.
• čidlo teplotní • čidlo osvitu • čidlo vlhkostní • čidlo pohybové • atp.