Systém pro efektivní využití energie je programové zpracování a nasazení procesů pro Smart Grid Managment (SGM) – automatické řízení energetických toků (např. bateriového úložiště, FVE, kogeneraci, tepelné čerpadlo, …). Součástí systému je predikce výroby a spotřeby energie (např FVE dle meteorologických dat osvitu v dané lokalitě)

Systém zajišťuje efektivní využívání energie v malých lokálních soustavách (microgrid). Optimálně hospodaří s energií dostupnou z lokálně instalovaných obnovitelných (OZE) a dalších zdrojů energie a aktivně využívá informace předpovědních služeb. Systém pracuje s předpovídanou cenou energie (intraday tariffs) i s předpovědí solárních fotovoltaických zisků z lokálně instalovaných OZE, integrované mechanismy predikují spotřebu dle naměřených dat v dané lokalitě. Zajišťuje stabilitu sítě a v případě potřeby umožňuje vhodné rozúčtování nákladů mezi jednotlivé účastníky. Webový portál, který je součástí systému, umožňuje klientský přístup pro zobrazení přehledu výroby a spotřeby včetně jejich grafické interpretace a exportů pro další zpracování.