Centrální komunikační jednotka – CCU je modul informačního systému, který zajišťuje sběr dat z distribuční soustavy a dalších definovaných zdrojů. CCU dále tato data verifikuje a předává k dalšímu zpracování a archivaci do Data Cloudu.