Komplexní systém analýzy a statistického sledování zajišťuje úspory energie, prevenci nežádoucích stavů a efektivní plánování.