CO TO UMÍ…

Softwarové řešení je vyvíjeno s detailní znalostí českého účetního prostředí a jejich případných specifik.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
 • evidence výnosových a nákladových smluv
 • informace o případně uplatnitelných opcích
 • evidence smluv na leasingová nebo pronajímaná vozidla
 • kurzovní lístek ČNB
 • možnost uživatelsky definovat termíny účetních závěrek
 • uživatelský číselník diskontních sazeb
 • modul pro budgeting
NÁKLADOVÉ SMLOUVY
 • leasingové aktivum a závazek
 • odpis leasingového aktiva
 • splácení leasingového závazku
 • prodloužení smlouvy dodatkem
 • prodloužení opcí na prodloužení
 • různé měny
 • různé délky splácení leasingu
 • rent free
 • jednorázová platba či jednorázového příspěvek
 • zmenšení/zvětšení pronajaté plochy
 • změna nájmu – indexace a zvýšení/snížení nájmu
 • změna délky nájmu
 • předčasné ukončení nájmu
 • unfavorable
 • impairment
 • kalkulace při jiné změně než výše zmíněné – flexibilita
VÝNOSOVÉ SMLOUVY
 • návaznost na headlease
 • zmenšení/zvětšení pronajaté plochy
 • změna nájmu – indexace a zvýšení/snížení nájmu
 • změna délky nájmu
 • předčasné ukončení nájmu
ROZMANITÁ ŠKÁLOVATELNOST

Všechny moduly sdílí společná master data, ve kterých jsou uloženy následující informace:

 • číselník diskontních sazeb, včetně období jejich platnosti
 • kurzovní lístek ČNB, včetně období platnosti
 • segmenty účetního řetězce
 • účetní období a data účetních závěrek
BUDGETING

Součástí je i nadstavbový modul IFRS16 pro modelování budgetu. Řešení umožní modelovat varianty budgetu na základě plánovaných změn incomových i expense smluv dle vstupních dat ze systému RE/IFRS16. Výstupem jsou výpočty pro aktuální rok a tři následující.
Modul pro Budgeting používá stejné základní údaje jako RE-IFRS16. Vstupními parametry jsou:

 • datum zahájení nájmu
 • datum ukončení nájmu
 • nájemné (bez DPH)
 • úrok
 • odpisy
 • úmor
 • oprávky
 • výše aktiva
NAPOJENÍ NA ČESKÉ ÚČETNICTVÍ

Součástí výstupních sestav mohou být kromě IFRS 16 i exporty do českého účetnictví. Odpadne potřeba duplicitního zpracování stejných smluv.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ…

Od auditorů, jež se podíleli na vývoji softwaru IFRS 16.

Po dobu provozu systému je k dispozici odborné poradenství IFRS16 ze strany poradců, jež se podíleli na vývoji systému. V případě nestandardních smluv mohou poradit se zadáním dat do systému anebo v krajním případě navrhnout implementaci dodatečných funkcionalit systému.

O SOFTWARU…

Aplikační server běží na platformě InterSystems Ensemble®

Systémové řešení je navrženo pro operační systémy společnosti Microsoft a dělí se na serverovou část = aplikační server + databáze a klientskou část, instalovanou na stanicích uživatelů softwaru.

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ…

Domluvme si osobní schůzku anebo naplánujme videokonferenci.

Software přizpůsobíme přesně vašim potřebám!

Od detailní analýzy vašich konkrétních potřeb, přes návrh řešení až po dodání komplexního softwarového řešení.

NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU…

Pro zorganizování konzultace nebo workshopu nás neváhejte kontaktovat.