Naším speciálně upraveným hardwarem a jedinečným softwarem jsme schopni sbírat data z různých typů měřidel. K získání dat z měřidel je potřeba takzvaného datakoncentrátoru anebo jiného IoT zařízení. Data zachycujeme v tzv. CCU, centrální komunikační jednotka. Z CCU jsou sebraná data rozdělena do jednotlivých databází, z kterých následně odcházejí do SGM datového skladu konkrétnímu zákazníkovi. Ze SGM datového skladu jsou pak například dostupná v online webové aplikaci, či jinak zpracována.

IoT technologie – s rozvojem IoT sítě nasazujeme hardware komunikující po síti LORA, která nám zajišťuje přenos dat z měřiče / snímače. IoT zařízení je jednočipový mikropočítač umožňující, čtení z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a z různých čidel – teploměry, vlhkoměry, tlakoměry a jiné enviromentální veličiny. Komunikuje po síti LORA, která umožňuje dokonce i obousměrnou komunikaci. Sebraná data periodicky posílá do centrální komunikační jednotky (CCU), kde jsou uloženy a připraveny k dalšímu užití. Díky obousměrné komunikaci lze užít některé typy HW i k dálkovému ovládání jiných zařízení – vzdáleným příkazem umíme vypnout / zapnout například topení. IoT zařízeních máme k dispozici více variant, abychom dokázali pokrýt potřeby všech našich zákazníků.

Datakoncentrátor je mikropočítač umožňující, čtení z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, ale i z různých čidel – teploměry, vlhkoměry a podobně. Sebraná data uloží do své paměti, a pak je periodicky posílá do centrální komunikační jednotky (CCU), což umožňuje nejen předání dat v reálném čase. Díky obousměrné komunikaci lze užít datakoncentrátor i k dálkovému ovládání jiných zařízení. Máme k dispozici více variant Datakoncentrátorů, abychom dokázali pokrýt potřeby všech našich zákazníků. Na každý takový datakoncentrátor je možné připojit až několik desítek elektroměrů. Neustále vyvíjíme nové, vylepšené typy DC.

V současné době umíme sbírat data opticky, nebo bezdrátově přes W-Bus, anebo po drátě například M-bus, sběrnicí 485 a 232. Další typy komunikace aktivně vyvíjíme, stejně tak jako rozšiřujeme knihovny zařízení, s nimiž umíme komunikovat. Data jsou z DC předávány do CCU pomocí GSM modemu.