0014

SW Reality | IFRS 16 - Aktivní sublease

Aktivní sublease