UCEEBUCEEBEU Evropský fond pro regionální rozvoj OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnostMinisterstvo průmyslu a obchodu
 
 
Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004906 
Název projektu: „Systém pro společné hospodaření s energií“ 
Výzva I. programu podpory „APLIKACE“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v období 2014–2020, 
Prioritní osa 1 – Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, 
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Délka projektu: 1. 7. 2017–30. 6. 2019
 
 

 

ENEWI (dříve WS trends) aktuálně spolupracuje s univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) na novém projektu. Projekt se zabývá vývojem zaměřeným na realizaci systémů pro efektivní využívání energií v malých lokálních soustavách (microgrid). Cílem projektu je navržení systému, který bude efektivně hospodařit s energií dostupnou z lokálně instalovaných obnovitelných zdrojů (OZE) a bude aktivně využívat informace předpovědních služeb navržených v projektu. Systém bude umět pracovat s předpovídanou cenou energie (intraday tarrifs) i s předpovědí solárních fotovoltaických zisků z lokálně instalovaných OZE. Klíčová pro projekt bude stabilita v síti (zajištění vhodných technických podmínek provozu sítě) a férový přístup (vhodné rozpočítávání nákladů mezi jednotlivými účastníky).