UP – Uživatelský Portál

Je samostatná webová aplikace pro sběr, vyhodnocení a interpretaci vstupních dat odečtů z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a z různých čidel (teploměry, vlhkoměry, tlakoměry a jiné enviromentální veličiny). Je-li portál napojen na sběr dat z měřidel tepla a vodoměrů, pak plně vyhovuje nové legislativě pro měření tepla a vody, dle směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002, ze dne 11. prosince…

Zobrazit více

eIS – informační systém

Informační systém, umožňující online správu. Vytvořte si stránky prezentace v eIS intuitivním editoru a připojte své zařízení k online prezentaci anebo využijte náš hardware, pro spuštění prezentace na velké obrazovce. Systém je možné provozovat online anebo hybridně, kdy se prezentace online konfiguruje, ale konfigurovaná data jsou synchronizována s místním serverem a služba je pak poskytována…

Zobrazit více

ATM – pokročilá správa úkolů

Pokročilý systém vyvinut zejména pro společnosti zabývající se údržbou nemovitostí, facility / úklidové společnosti a pod. pro správu a řízení lidských zdrojů. Tento systém je složen ze dvou klíčových komponent – z webové aplikace, kde jsou vedeny smlouvy, spravované objekty a úkoly, které je třeba pravidelně anebo jednorázově vykonat a v neposlední řadě pracovníci a docházkový systém.…

Zobrazit více

IoTApp – Data a automatizace

Správa LoRa, SigFox nebo NB zařízení. Do této aplikace připojte své IoT zařízení. Můžete využít námi vyvinutý HW anebo i třetích stran (Hardwario / BigClown, Solidus Tech, ..) V aplikaci vidíte vaše data zaznamenána z vašich environmentálních čidel (teplotu, vlhkost, síla osvitu apod.), která můžete různě filtrovat, exportovat či zobrazit v grafech. Krom…

Zobrazit více

IFRS16 – software pro správu IFRS 16

Od roku 2019 platí nový standard pro vykazování leasingů – IFRS 16. Úspěšně jsme implementovali plně automatizované IT řešení u významné nadnárodní společnosti působící v ČR. Více informací o produktu v samostatném článku. Aktuálně pracujeme na vývoji webové aplikace, umožňující evidenci smluv a výpočtů v souladu se standardem IFRS16.

Zobrazit více